Senovės kinų patarlė sako:

Kilnus žmogus oriai laukia Dangaus lėmimų.

Negarbingas žmogus blaškosi, laukdamas sėkmės…