CHUM KIU

Chum Kiu – tai nedidelių reakcijų, susidarančių sąmonėje ir reflekso (širdies reakcijos) junginys.
Treniruodamiesi privalote išlaikyti savo judesių reliatyvumą. 
Kovojant būtina siekti kūno ir rankų vienovės, o kai kada rankų reakcijos prieš kūną (kūno reakcija).

/ Wong Shun Leung /

Asmeninės kaligrafijos vertimas iš kinų kalbos, skirtas Sifu J.Szymankiewicz‘ui
nuo Sikung Wong Shun Leung

Įvadas

Antroji Ving Tsun kung fu sistemos forma vadinama Chum Kiu. Jos pavadinimas reiškia ,,tilto ieškojimas“. Chum Kiu formos tikslas – ištreniruoti praktikuojančio žmogaus kūno vienovę ir technikos koordinaciją judant kiekvienoje situacijoje. Kitais žodžiais tariant, Chum Kiu moko naudotis kūnu kovoje ir kontratakuoti.

Chum Kiu forma yra savigynos ir puolimo technikos Siu Lim Tao tęsinys, kuriame šios technikos yra sujungtos su kojų ir kitų kūno dalių veiksmais. Chum Kiu formos pozicijose yra apsisukimų, žingsnių ir posūkių, taip pat pagrindinis sistemoje judesys – spyris. Visose šiose technikose būtina gerai kontroliuoti kūno svorio centrą, ko buvo mokoma treniruojantis Siu Lim Tao formą. Pirmoje sistemos formoje buvo mokoma ,,pulti“, antroje formoje – ,,gintis“. Kūno vienovė (kompleksiškumas) – vienas svarbiausių Ving Tsun kung fu pagrindas, leidžiantis efektyviai taikyti visas kitas sistemos koncepcijas, esančias technikoje. Jis suteikia puikią galimybę išlaisvinti savo ir išnaudoti priešininko jėgą.

,,Kūno vienovės“ Chum Kiu mokymosi ir treniravimosi pagrindas yra technika, kurioje sukama liemenį ir žingsniuojama. Posūkiais ir žingsniais mokomasi generuoti jėga ir ją taikyti technikoje per žmogaus kūno korpusą. Pozicijoje sukamasi ant pėdų, t. y. išilgai kojų ašiai. Kūno svorio paskirstymas ant kojos, kurią atsiremiama ir kojos, kurią atliekamas judesys, sudaro nuo 60/40 iki 70/30 %. Apsisukant pėdos yra ant lygiagrečių linijų. Taip pat jos negali išeiti mažiau kaip už 45 laipsnių ribos į priekį. Šioje pozicijoje centrinė linija, atsižvelgiant į laikrodžio poziciją, persikelia ne daugiau kaip penkis centimetrus. Kelius pritraukiama link savęs ir į pozicijos vidų. Būtent jie per klubus suteikia jėgų visam kūnui.

Chum Kiu formoje yra daug technikų, naudingų per imtynes ir kovose. Čia gausu ,,tiltelių“ technikos, be to, net trijose versijose joje pasireiškia bong sao ir lan sao technika.

Bet kokia Chum Kiu rankų technika – tai Siu Lim Tao formos technikos tęsinys. Jos taip pat yra taikomos pvz.: chi sao kontroliuoti pirmuosius formos judesius.

Pagalbinis Chum kiu technikos elementas yra akių darbas. Šioje formoje technika yra atliekama judant su sukoordinuotu žvilgsniu, kuris seka techniką. Taip pat yra technika, kai rankos ir akys pralenkia kitų kūno dalių darbą.

 

Sikung Wong shun Leung per Chum Kiu formos technikos demonstravimą

1995 m. Ving Tsun kuen seminare, Elblongas, Lenkija

Pirmasis Lan Sao ir smūgis alkūne

Antrasis Lan Sao

Sujungta technika Jip Sao

Pirmasis Bong Sao